gatoflex (Copy)

גאטופלקס הינה חליטה ממושכת של השורש וקליפת הצמח “אוניה דה גאטו”, שגדל ביערות הגשם של מקורות האמזונס בפרו

פיתוח ושיווק: קו לקו שילובים בע”מ התע”ש 14/5 גבעתיים  ישראל. 11771391844 :u.s.  FDA   Registration No

ליצרן,חברת א.מ.ב חוה חקלאית ירדן בע”מ, יש את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים של משרד הבריאות בישראל ושל ה FDA (מנהל המזון והתרופות של ארה”ב). 

error_outline

אזהרה: אסור בשימוש לנשים בהריון, מניקות, מטופלים בכימותרפיה ואנשים שעברו השתלה של אבר מן החי (כגןן: כילייה, מסתם של חזיר וכו’)

תפריט